Johtokunnan kokoukset

Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja on myös osaston puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (paitsi kesä-, heinä- ja joulukuussa).   Kokouspäivät 2017 / kevät  su 22.1. Järjestäytymiskokous su 22.1. Varsinainen kokous ke 15.2. ke 29.3. ke 19.4. ke 31.5. Osaston kevätkokous to 27.4. Kokouspäivät 2017 / … Lue lisää