Johtokunnan kokoukset

Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja on myös osaston puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (paitsi kesä-, heinä- ja joulukuussa).

Kokouspäivät 2020

kevät
15.1., 26.2., 18.3., 22.4. (peruttu), 27.5.
Kevätkokous 28.5.

syksy
12.8., 16.9., 14.10., 18.11.
Syyskokous 26.11. (valintakokous)