Johtokunnan kokoukset

Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja on myös osaston puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (paitsi kesä-, heinä- ja joulukuussa).

Kokouspäivät 2021

kevät 13.1. (järj.), 20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5.

syksy 18.8., 22.9., 20.10. ja 10.11.