Osaston lehdet

Osaston lehti ei ilmesty tänä vuonna.  Seuraa osaston ilmoitukset Pam-lehdestä tai kotisivuilta.

Sähköinen jäsenkirje ajankohtaisista asioista lähetetään muutaman kerran vuodessa. Varmista postin perilletulo pitämällä sähköpostiosoitteesi Pamissa ajan tasalla.

Alla olevia kuvia klikkaamalla pääset lukemaan viimeisimpiä lehtiä pdf-versiona.


Kevät 2015

Kesä 2014

Syksy 2013

Syksy 2012