Johtokunta

Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja on myös osaston puheenjohtaja.

Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (paitsi kesä-, heinä- ja joulukuussa).

Kokouspäivät 2017

su 22.1. Järjestäytymiskokous
su 22.1. Varsinainen kokous
ke 15.2.
ke 29.3.
ke 19.4.
ke 31.5.

Osaston kevätkokous to 27.4.

ke 30.8.
ke 27.9.
ke 25.10.
ke 22.11.

Osaston syyskokous ke 29.11. 

 

Johtokunta 2017-2018

 

 


 


 Lisätietoja