Johtokunnan kokoukset

Johtokunnan kokoukset

Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja on myös osaston puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (paitsi kesä-, heinä- ja joulukuussa).

Kokouspäivät 2018 / kevät

ke 24.1.
ke 28.2.
ke 28.3.
ke 25.4.
ke 30.5.