Johtokunnan kokoukset

Johtokunnan kokoukset

Osaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja on myös osaston puheenjohtaja. Johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (paitsi kesä-, heinä- ja joulukuussa).

Kokouspäivät 2019

kevät

ke 19.1.
ke 20.2.
ke 28.3.
ke 24.4.
ke 22.5.

syksy

ke 28.8.
ke 25.9.
ke 30.10.
ke 11.12.