Elokuvailta Starissa ti 5.12.

Osaston oma näytös – jäsenille ilmainen! Paikkoja rajoitetusti.

Kun ilmoittaudut, saat vastauksen. Huomioi kuitenkin, että sähköposteja luetaan ja käsitellään vain toimistoaikoina ma-to, joten vastausviesti voi hieman viipyä. 

OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN

Ilmoittautumisaikana peruutusilmoitukset osaston sähköpostiin.

Vaikka tilaisuus on sinulle maksuton, peruuttamaton poissaolo voi aiheuttaa tapahtuman todellisten kustannusten perimisen.
Muista siis AINA ilmoittaa esteestä!