PAMin liittokokousvaalit

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua ennakkoon 1.10.-31.12.2018 sähköisen palvelun kautta osoitteessa www.pam.fi/liittokokous 

tai alkuvuodesta pidettävässä ammattiosaston ehdokasasettelukokouksessa.

Vaalikelpoinen on jäsen, joka osoittaa suorittaneensa jäsenmaksut 31.12.2018 saakka tai on ollut liiton sääntöjen mukaisesti jäsenmaksuista vapautettu. Kokonaan vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet jäsenet ja opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia eikä heillä ole äänioikeutta.

Varsinainen äänestysaika on 25.3.-8.4.2019.
Vaalitulos vahvistetaan 10.4.2019.
Vaaleissa valitut liittokokousedustajat kokoontuvat Helsinkiin 4.-6.6.2019.

Liittokokous käyttää PAMissa ylintä päätösvaltaa päättämällä liiton toimintaa ohjaavista linjauksista.

Kokouksessa valitaan seuraaviksi neljäksi vuodeksi:
– liiton puheenjohtaja
– liiton puheenjohtajan henkilökohtainen varahenkilö
– valtuusto (50 varsinaista jäsentä, jokaiselle kolme henkilökohtaista varajäsentä ja kymmenen yleisvarajäsentä)
– valtuuston puheenjohtajat
– liiton hallitus (15 varsinaista jäsentä ja kolme yleisvarajäsentä)