Liikeala Oulu -lehti

Osaston lehti ei ilmesty tänä vuonna. 
Seuraa osaston ilmoitukset pam-lehdestä tai kotisivuilta. 

Sähköinen jäsenkirje ajankohtaisista asioista lähetetään muutaman kerran vuodessa. Varmista postin perilletulo pitämällä sähköpostiosoitteesi pamissa ajan tasalla. 

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan viimeisimpien lehtien pdf-version.

Liikeala Oulu kevät 2015
Liikeala Oulu kesä 2014

Liikeala Oulu syksy 2013
Liikeala Oulu syksy 2012

 

Lisätietoja