Ammattiosaston koulutusavustus

Ammattiosasto avustaa harkinnanvaraisesti jäsenten ammattia tukevaa koulutusta. 
Tukea voi hakea osaston toimistolle
(ks. yhteystiedot)
toimitettavalla vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksesta on hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • hakijan tiedot (myös jäsennumero) 
  • koulutus johon tukea haetaan
  • aikaisempi koulutus
  • nykyinen toimenkuva
  • haettavan koulutuksen tuoma lisähyöty työhön
  • muuta huomioon otettavaa

 

Lisätietoja